კვირა, 2019-05-26
(-_-)
საიტის მენიუ
  სექციის კატეგორიები
  თამაშები
  ფილმები
  ვიდეო გაკვეთილები
  ლექსები
  მობილური
  სადღეგრძელოები
  სურათები
  მუსიკა
  სპორტი
  ვებ-მასტერებს
  კლიპები
  მანქანები
  counter strike
  პროგრამები
  ჩვენი გამოკითხვა
  მოგწონთ ახალი დიზაინი???
  Total of answers: 257
  სტატისტიკა

  სულ ონლაინში: 1
  სტუმარი: 1
  მომხმარებელი: 0
  შესვლის ფორმა
  მთავარი » 2010 » მარტი » 14 » sadzmos saxelit
  2:00 PM
  sadzmos saxelit

  null

  sadzmos saxelit

  es aris ambavi ert sadzmakacoze. romlebic ertad modiodnen bavshobidan, ertad izdebodnen, ertad scavlobdnen, ertad chxubobdnen, ertad edzinat da ertmanetis ojaxebshi izrdebodnen. es ar aris chveulebrivi ambavi es aris ambavi cminda sadzmoze.

  2 ianvari
  2006 celi axali damdagri iyo da ubanshi bichebi iyvnen shekrebilebi. axali clis ambebs ixsenebdnen da magars kaiponen.
  giga:_kai dzmebo, rac iyo, magari iyo, magram exla ra vknat?! ponti aravis gakvt.
  gio:_ara dzmao me shansi ar mak axaliclis mere saxli saxls axar gavs to.
  maisa:_aba ra vknat to, ubanshi magari civa, yvela magars ertoba, chven vart marto sire....t.
  gio:_dzmebo gocis daurekot ra xo icit ra gakekilia mag chemisa uechveli ekneba ponti. me angarisheze ar mak tkven gaakvt?
  maisa:_ara dzmao ar mak, revaz dagvarekine ra!
  rezo:_mchirdeba ra dzmao ver dagarekinebt.
  giga:_amas tavi daanebet ra ar icit ra gnidacaa?! tovls ar mogcems shechema exla rom motovos da darekvaze xo laparaki zedmetia.
  rekavs gios teleponi:
  gio:_sadxar to? viyinebit bichebi sindisi axar gakvt?
  goci:_gvritostan vart amodit keipis dvizenia ichitebeba, droze amodit oxond ra.
  gio:_xarasho movdivart.
  giga:_ra xdeba tuzi dagveca?
  gio:_xo tuzia tanac koziri.
  gvritostan keipi chveulebrivi movlena iyo rogorc titoeulis ojaxshi, yvelgan ise ixebdnen bichebs rogorc sakutar ojaxshi. amitom ik bichebis asvla aravis gakvirvebia. bichebi rom avidnen goci, kobi, gvrito da nika ukve ik iyvnen, maleve shemouertdnen cago, kerva, davita da bibusha. sastavi sheikriba da keipic daicxo.
  supraze 12 dzma ijda 12 usayvarlesi adamiani, romlebic ertmanetit cxovrobnen da ertmanetistvis yvelaperi iyvnen.
  sadzmos sadxigrdzelo rogorc yoveltvis gansxvavebulit dalies da roca 12ivem shesva es sasmisi. chamovarda laparaki iaraxze.
  gio:_karoche amxela sadzmo vart dzmebo da iaraxio ar unda gvkondes to?
  kobi:_martali xar gio, karoche avagdot yidvis ponti da avixot ra iaraxebi.
  yvela daetanxma kobis da gios, yvelam tavis pontshi daicyo chalichi iaraxze, magram arcerts ar upikria tu ra moyveboda sadzmoshi iaraxis gamochenas.
  im xames gio, davita da maisa gvritostan darchnen. danarchenebi gvian daishalnen. davita da gio ertad icvnen. davita magars kaipobda raxacaze, gio kide mobilurshi mesijobda.
  davita:_gio ra aris to me giyvebi magar sasacilo ambavs da marto vicinvar magari texavs ra tu ar ginda ar mogiyvebi me ki ar gamitydeba shechema.
  gio:_midi, midi moyevi gismen ra shechema tan ninis vemesijebi.
  davita:_xoda shen tu ninis emesijebi mashin uechveli ar momismin gadavbrundi ra davidzine, gizi xar ra. an dzilis dro ar ici, an mesijis dro xamis 4 saatia shechema. gogos uechveli edzineba da prosta xatrs ver gitexavs ra.
  gio:_xo ise martali xar davit magaze ar mipikria, kai davai dzma.

  2 tebervali
  im xamidan zustad erti tve gavida, bichebi ubanshi idgnen da raxacaze kaipobdnen. zetes mobilurma dareka.
  gio:_va kobi rakavs.
  kobi:_dzma mismine karoche sad xart sakme mak da unda gnaxot ra.
  gio:_ak vart ubanshi da chamodi.
  kobi:_xarasho movdivar dzmebo.
  sanam kobi chamovidoda atas raxacaze kaipobdnen da icinodnen bichebi da ertmanetis siyvarulit tkbebodnen.
  rogorc ikna kobic gamochda.
  kobi:_karoche dzmebo iaraxis ponti aris da ras vshvebit?
  nika:_avixot ra magis dedac vatire.
  cago:_xo avixot da gvegdos ra.
  gvrito:_rao ramdenad aris ponti.?
  kobi:_chven gavcvdebit nu nerviulobt magaze.
  davita:_xarasho dzmao zustad gaarkvie da avixot ra.
  bibusha:_dzmebo iaraxs ar gavartyi ra iaraxi to?! amdeni vart vin ra unda mogvchamos?
  kerva:_daica ra, ra ici to rodis gamogvadgeba?
  maisa:_xo egdos ra, ra ici ra xdeba.
  bichebma gadaxyvittes eyidat iaraxi. puli sheagroves da iaraxebi iyides es moxda 8 tebervals.

  12 tebervali
  valentinoba axlovdeboda da bichebs visac sheyvarebulebi yavdat ra eknat ar icodnen da davitastan sheikribnen.
  davita:_dzmao yvelaze naxdi ikneba vardebi vachukot ra.
  kobi:_romel saukuneshi xar? raxadros vardebia? sadme magar adgilas caviyvanot ra.
  gio:_tkven orive gagizebulzart to, mageni rac tkven chamotvalet isedac unda vknat da asedac, magram sachukrad ra vachukot?
  davita:_gonze ar var, rame movipikrebt ra.
  gio:_xoda ak zustad mosapikreblad vart shekrebilebi.
  kobi:_au magari raxac movipikre.
  davita:_ha, ra moipikre? gvitxari droze tore davitanjet xalxi.!
  kobi:_karoche dzmebo medalionebi gavaketot ra! sadac ecereba magalitad zete+nini, an dato+tako. da vachukot erti imat erti chven davitovot.
  gio:_kai azria, akamde sad iyavi she kver..o? karoche gadacyvetileeba mixebulia ra.
  davita:_xoda unda davhchalichdet siyvarulis dxemde 2 dxe darcha.

  14 tebervali
  rogorc ikna dadga siyvarulis dxe, bichebi dilidanve emzadebodnen, davita,zete da kobi. sxvebs ar yavdat sheyvarebulebi. bichebma datkves rom cal_calke naxavdnen gogoebs da mere ert restoranshi mividodnen tan droc datkves saxamos 7 saati.
  7 saati shesrulda da davita tavis sheyvarebulit ik iyo, male gioc movida ninistan ertad, magram kobi agvinaebda.
  davita:_bicho 8s aklia 20 da ar arian to, ra vknat?
  gio:_ar vici davit mobiluric gamortuli akvs kobisac da marisac.
  davita:_karoche shevidet tore gogoebi gaiyinen da tu mova shemova ra.
  shevidnen bichebi maa kobi ar, arc rekavda da arc telepons rtavda. bichebma inerviules da adre daishalnen gogoebi saxlshi miaciles tviton ki ubanshi mividnen.
  cago:_va ukve moxvedit dzmebo? mesame romeo sad dakarget to?
  maisa:_uecheli gaipara romeo, julieta moitaca to.
  gvrito:_gio raxdeba, ra saxe gakvt to? xo mshvidobaa?
  gio:_dxes kobi ar ginaxia tbichebo?
  kerva:_ara to! tkventan ertad ar iyo?
  davita:_ara ar mosula dxes da chvenc magitom camovedit adre, sadaa to?
  am dros goci da revaza gaichitnen.
  goci:_bcihebo exla damireka kobim ubanshi iyavit da chamovalo.
  gio:_va gulze momeshva to, radgan gamochda es chemisa raxa momklavs.
  gigam tkva chemtan aval ikneb ponti gavchitoo da cavida, yvela kobis elodeboda aravin xumrobda, axaravin icinoda titkos grdznobdnen rom raxac xdeboda. kobim daigviana bolos rogorc ikna gamochda.
  bibusha:_amas iseti saxe ak uechveli raxac moxda to.
  cago:_ xo martali xar dzmao.
  kobi movida mara araperi utkvia, arada etyoboda rom magari dagruzuli iyo, magram ar imchnevda. am dros gigam gadmogvdzaxa amodit supra ishlebao. bichebi cota rom shepiandnenzetem shutkashi gautara kobis.
  gio:_kobi dxes rato gadagvagde shechema? sadme ukets pontshi gaichite da mogvtexe ara?
  davita:_xo magi uechveli mase ikneboda. ras ityvit bichebo.
  yvela daetanxma ikneb gaecinos mainc kobiso. magram kobi xmas ar ixebda.
  uceb daicyo cynari laparaki.
  kobi:_dzmebo magar sharshi var, ra vkna ar vici to, albat unda davusha!
  giga:_ra xdeba bicho? ra ambavia?
  kobi:_dxes sanam restoranshi movidodi maristvis unda gamevlo, adre mivedi mindoda gamexarebina, tan ubanshi davadeki. is kide vixac bichtan ertad iyo im bichs xeli konda gadaxveuli da midiodnen. dana amovixe, magram ikve davinaxe im bichis dzmakacebi 8 kacamde iyvnen mari am bichze miyveboda xolme misi dzveli sheyvarebuli iyo . dzmebo ra vknat?
  gio:_ra unda vknat da unda davushvat to!!
  gvrito:_au gio gacherdi ra rom dalev nu geketeba xolme ra. kobi jer gavarkviot vinebi arian da mere gadavcyvitot ra vknat.
  davit:_gvrito shen ras ambob to? takostan ertad rom davinaxo vixaca xo adgilze movkali dzmao.
  giga:_karoche dzmebo chven ak sakmis gasarchevad ar shevkrebilvart dxes vikeipod da sakeebi xval varchit.
  yvelani daetanxmnen. bichbma sma gaagrdzele da mxiarulobdnen, titkos kobic ayva, magram ashkarad etyoboda rom raxac ver iyo rigze. gvianobamde gagrdzelda keipi 1 saati ikneboda rom camovidnen ikidan. yvela saxlshi cavida.
  gio midioda da tan pikrobda: exla saxlshi aval da egreve ninis mivcer, dxes ar vnaxe, magram ukve menatreba. am dros kobis dzaxili gaigo da shebrunda. kobi miuaxlovda zetes gocis ik iyo.
  kobi:_gio camo ra dzmobashi davushvat im axvrebs. tore xo ici rom ar momasvenebs es ambavi.
  giom sapasuxod mxolod gauxima rac dasturs nishnavda. cagos gadaurekes da isic mankanit movida.bichebma iaraxebi aixes da ubanshi daadgnen im axvrebs.
  cago:_kobi eseni xo ar arian sadarbazostan rom dganan.
  kobi:_xo eseni arian, daushvit amati dedac.....
  ismoda avtomatis jeri, iaraxis xma. uecrad yvelaperi gachumda, sichume mankanis saburavebis civilma daarxvia. romelic ukan tovebda chacxrilul sadarbazos da chacxrilul bichebs.
  im xames bichebi cagostan darchnen. meore dxes dilit gvrito da giga gadmovidnen da kobis ecnen es ra kenit bicho?! rogor chacxrilet? mteli kalaki amaze laparakobs!!
  gvrito:vinebma kenit.
  gio:_visac ak gvxedav.
  giga:_tkven xvdebit mainc amas ra moyveba? jer gagveiasnebina da mere gvekna tu gasaketebeli iyo.
  kobi:_es chemi archevani iyo da me ese gadavcyvite.
  axaravis araperi utkvia, magram cina xamis ambavi omianobis dacyebas nishnavda sadzmoebs shoris.
  gavida dro da es ambavi kalakma miivicya. magram es ambavi ar da ver daivicya orma sadzmom romlebic sul ertmanetis shurisdziebis molodinshi iynen.magram araperi momxdara .
  zapxuli magrad gaatares bichebma xan sad iyvnen xan sad. magari ertobodnen sheyvarebulebic tan yavdat. mari da kobic sherigdnen da yvelaperi kargad iyo. magram damtavrda zapxuli da titkos amit bedniereba damtavrda 12 dzmistvis.

  27 sektemberi
  goci:_dzmebo dxes magari ponti ichiteba xamis klubshi to. camodit ra. gogoebi chemi atvichai, tu ar gjerat nikas kitxet to.
  gvrito:_nikush masea?
  nika:_ki masea imina magari ponti ikneba ra.
  giga:_xarasho mashin movdivar ra.
  cago:_me mankanas davitrev da gavachrat ra.
  gio:_me ar minda ra camosvla danarchenebi ak davrchebit da davlevt ra.
  kobi:_me maris unda shevxvde damireka sakme mako, dzaan momenatreo. da ik unda gavide.
  goci:_xarasho dzmao rogorc ginda.
  giga, goci, nikusha, gvrito da cago klubshi cavidnen. kobi sheyvarebultan. danarchenebi ki davitastan avidnen da ik daicyes daleva.
  klubshi magari atmospero iyo. gocim da nikam martla ayares gogoebi da magars ertobodnen xalxi.
  uceb gvritom tvali mokro 3 bichs romlebic gigasken midiodnen,
  gvrito:_es axvrebi naxe cago.!!
  cago:_daartyi am nabozrebs.
  es 3 bichi im chacxriluli bichebis dzmakacebi iyvnen, ikidan aravin daxupula yvela gadarcha, mara seriozuli travmebit. tviton is pirovneba vis gamoc es ambavi moxda mdzimed iyo, magram gadarcha.
  klubshi chxubi atyda xalxi garboda aket-ikit
  am chxubshi giga 2 adgilas daichra, magram arc isini darchnen mshralze gvritom da cagom moascres erti kacis akucva.
  giga cagos mankanashi chasves da savadmyoposhi caiyvanes. rulze cago iyo. cin goci iyda makarovit xelshi, ukan gvritos echira gigas tavi xelebit da gverdze nikusha ejda kalashati.
  gvrito:_bicho aket ikit iyuret rame ar gagvichalichon am bozebma. kobistan gadareket droze.
  goci:_kobi ar ixebs.
  giga:_dzmebo ak xart?
  nikusha:_ki dzma ak vart, rogor xar dzma?
  giga:_dzmebo ra mchirs? xo ar movkvdebi to?
  gvrito:_ara dzma shen ra mogklavs, bicho gamagrdi dzma.
  giga:_dzmebo vexar gxedavt.
  goci:_cago miachire gazs droze dzma.
  gvrito:_axaraak azri dzmebo, gigam suntkva shecyvita, dzma axar gvyavs dzmebo chveni guli gaiyo dzmebo.
  gigilo axar aris dzmebo.
  gocim shemoixeda da cremlebi camouvida. isini xom 11 celia dzmakacobdnen. exla ki garshemo sicarielea. yvelaperi gachumda uceb, axaravisi esmit, vexaravis xedaven. 11 darchen. giga axar aris.
  ismis gocis mobiluris xma goci ixebs mobilurs namtiralevi tvalebit da uceb dzirs uvardeba mobiluri saidanac ismis zetes xma.
  gio:_kobi dacxriles bicho amati dedas ......, dzma axar gvyavs dzmebo!!! vexar mivuscarit dzmebo, 11 davrchit dzmebo, gamodit droze didi ubedurebaa.
  cagom mobiluri aixo tan cremlebi zdioda tvalebidan
  cago:_gio 10 var gigac axar aris.
  gio:_...................
  cago:_movdivart zet ubedureba dagvatyda sadzmos.
  shemdeg iyo bichebis panashvidebi da gasvenebebi, kobic iseve bozurad mouklavt rogorc giga. mari rom dainaxa misken cavida kobi da rom gadaexvia zurgidan chacxriles, mari ki gadarcha mara kobi axar iyo. kobi sheecira siyvaruls, xolo giga ki sadzmos siyvaruls. amis shemdeg gavida 3 tve. yvelgan saaxalclo gancyoba iyo garda 12 ojaxisa. bichebi axalcels dzmakacebis saplavze shexvdnen da chika aucies dzmakacebs.am dros rekavs zetes mobiluri.
  gio:_gisment
  mari:_gio mari var, vici is arakacebi sadac arian. misamarts mogcemt
  gio:_midi droze, gasagebia.
  dzmebo is axvrebi axal cels axnishnaven ada davadget exla da chavumcarat im nabozrebs axali celi.
  bichebi sadarbazoshi avidnen 5 sartulze gvritom tovlis babuis porma chaicva da zari misca. imeebmac gauxes tan nasvamebi iyvnen. yvelani shevardnen srolit, magram isinic iaraxebit yopilan pirveli tyvia bibushas moxvda, da guli gauyo shuaze. misi siyvarulit savse guli bibushac gamoakldat dzmebs isic axar ikneboda matan ertad, axar gaiximebda rogorc chvevia, axar ikaipebda da axar gaaxalisebda sadzmos. bibusha rogorc namdvili vajkaci ise sheakvda dzmakacebze sisxlis axebas.
  meore tyvia rezos moxvda, da amit sadzmos guls nacili chamoechra rezoc axar iyo am kveynad igi cavida da dzmebs sheuertda. revaza daaklda yvelas vinc mas icnobda da visac igi uyvarda. am abarots 2 dzmakaci sheecira da ikidan kidev 5ni , magram is mtavari nabichvari ik ar iyo. gadarcha mara sadamde gaumartlebda bichs.
  9ianvari
  nikusham da gocim dainaxes is arakaci tavis sadmostan ertad, gayvnen da dabredva moundomes magram turme imat yvelaperi cinascar kondat momzadebuli da goci da nikusha uknidan chacxriles, es ambavi bichebma rom gaiges ukve dzalian gviani iyo goci da nika saxlebshi iyvnen misvenebulebi. goci saxit sadzmom dakarga ertguli da yvelapershi gamgebi pirovneba , romelic tan gadagyveboda da yvelapers ganacvalebda. xolo nikas saxit ki namdvili kaci, romelic dzmebis gamo arapers ushindeboda da sul matan ikneboda mkvdari tu cocxali. darchnen 6 dzmakaci.
  bichebi yvelgan edzebnen im nabichvrebs mara versad ver poulobdnen titkos gakrneno saertod, mati kvalic arsad chanda.
  1 tebervali
  bichebi ubanshi iyvnen cagos mankanit shignit isxdnen yvelani kervas garda kerva maxaziashi gadavida, uceb mat cin cherdeba shavi mankana da mdxolis mxridan gadmodis scored is nabichvari da ushvebs bichebs kalashnikovs, yvela adgilze daixupnen. kerva gamovarda maxaziidan da daushva am nabozars mara ukve gviani iyo, misi arcerti dzmakaci axar iyo.pirveli tyvia cagos moxvda, igi shemdegi sheuertda tavis dzmakacebs, is cxovrobda rogorc kaci da daixupa rogorc kaci, cagos casvlam yvelas guli dascyvita. shemdegi tyvia gvritos moxvda is cagos gverdze ijda, gvritos xelebshi daasrula sicocxe gigilom, man gamocada tu ras nishnavda iyo mis gverdze da ver daexmaro. gvritos saxit sadzmos daaklda mosiyvarule adamiani romelic yvelapershi gverdze edga dzmebs. shemdegi tyvia gios moxvda, gio gayva mashin kobis sasrolad gio da goci, gio sadzmos erguli kaci iyo arasdros uxalatebda dzmebs da matvis yvelapers izavda, misi casvlit misi ojaxic daikca radgan misi ojaxis cevrebi uimisod tavs axar icocxlebdnen, gio dzmebshi mokvda da sheuerda danarchen dzmebs, bolo ki davita mokvda, davita erti ubralo bichi iyo, siyvarulit savse. yvelapers gagiketebda rac sheedzlo da rac ar sheedzlo, dzmebis gamo yvelapers izavda. davitac axar iyo.
  darcha marto kerva, romelmac ki aixo dzmakacebis sisxli magram marto darcha.
  shemdeg iyo bichebis panashvidebi da gasveneba 7 tebervals dakrdzales bichebi. kervam aixo dzmebis abaroti, man mokla is nabozari, magram ukve gviani iyo. igi marto iyo darchenili, axaravin yavda gverdze! is sul marto iyo da dzemebi enatreboda,kerva imxames saxlshi axar misula. avida dzmebis saplavze da tavi moikla. kervas bolo sityvebi iyo: sadzmos saxelit!
  kerva erti tbiliseli bichi iyo, romelsac tavix sadzmakaco dzalian uyvarda da dzalian apasebda. misi casvlit am kveynidan cavida bolo dzma am cminda sadzmodan, sadac yvelas ertmanetistvis tavi kondat gadadebuli.

  idga angelozi da yveboda am ambavs sadzmos samsjavroze da bolos isic daamata iaraxis axebidan ert celshi axaravin darcha cocxalio, ra ganachens gamoutant am sadmakacos, rogorc erts ise yvelaso.? pasuxi iyo NATELI. da dxesac isini kvlav ertad arian maxla, cashi.

  14 tebervali
  am sadzmodan darcha mxolod saxeli, axaravin iyo cocxali, magram mati momgoni da mati mimbadzveli dzalian bevri iyo. siyvarulis dxes sadzmos saplavze idga sami gogo, mat yvavilebi autanes taviant gardacvlil sheyvarebulebs da mat dzmebs. es sami gogo iyo: mari, nini da tako. isini ixsenebdnen im bednier cutebs rmelic mattan kondat gatarebuli, tirodnen da tan simcrisgan icinodnen, radgan bichebi mat gverdze axar iyvnen da isini axarasodes dabrundebodnen. gaixsenes tu saidan daicyo es yvelaperi. gaixenes kobi romelmac ver apatia bichs maristan miaxloeba da yvelaperi akedan daicyo.ixsenebdnen da tan tirodnen. samives xelshi mati nachukari medalionebi echirat. saplavs vixac kali miuaxlovda
  ucxo kali:_gamarjobat gogoebo.
  gogoebi:_gagimarjot kalbatono.
  ucxo kali:_tkven am bichebis vin xart?
  tako:_am bichebidan samni chveni sheyvarebulebi iyvnen.
  kalma tavi gaaknia sinanulit da tkva:an ojaxebi rato daxupes, an tkven rato gagaubedureso.
  gogoebma tavi daxares da cremlebi camouvidat kvlav. kalma ki bolo sityvebi tkva:
  ucxo kali:_arapristvis daxupuli bichobao. da casvla daapira.
  nini:_isini ertmanetistvis daixupnen kalbatono da es yvelaze cminda sikvdiliao.
  kals axaraperi utkvia, gabrunda da cavida.
  saplavze idga sami gogo, mat kari tmebs ucecavda da saxes gvanaxebda, mat cremlebi zdiodat tvalebidan da saplavebs shehyurebdnen. mat or-ori medalioni echirat xelshi erti tavianti da meore mati sheyvarebulebis, mividnen gogoebi tito-tito medaliaoni daucyes sheyvarebulebs, xole tavisi chamoikides gulze da cremlebit datoves saplavi. sadzmo kvlav marto darcha isini mudam iknebian ertad da mati saxelic mudam iarsebebs!!!

  კატეგორია: ლექსები | ნანახია: 933 | დაამატა: kika | რეიტინგი: 0.0/0
  სულ კომენტარები: 1
  2013-06-28 Spam
  კომენტარები:# 1 ავტორი: HNGG ()

  DZAAN KARGI IYO
     ძებნა
  კალენდარი
  «  მარტი 2010  »
  ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  ჩანაწერების არქივი
  საიტის მეგობრები
  Copyright MyCorp © 2019
  Create a free website with uCoz